Offerte - makkelijk, snel en online!

Algemeen

Het invullen van deze vragenlijst biedt ons de mogelijkheid u spoedig een gedetailleerde offerte te bezorgen. U gelieve alle vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk te beantwoorden. Deze gegevens zullen namelijk worden opgenomen in zowel de offerte als de latere polisvoorwaarden. In geval van twijfel, raden wij u aan contact op te nemen met uw architect.

Is het de eerste keer dat u een offerte aanvraagt?
Dan dient u de gebruiksvoorwaarden door te nemen en te aanvaarden. Van zodra u op “aanvraag invullen” klikt, gaan wij er van uit dat u zich stilzwijgend akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden, en kan u starten met het vervolledigen van de online vragenlijst.

Aan de hand van uw e-mail adres, wordt u per mail een code toegezonden. Deze code laat u toe uw reeds ingevoegde gegevens te bewaren. In geval van onderbreking dient u dus niet opnieuw alle vragen te beantwoorden.

Aanvraag invullen

Deed u reeds een aanvraag tot offerte en wenst u uw dossier verder aan te vullen?
Indien u voorheen al gedeeltelijk of volledig de vragenlijst had ingevuld, maar u wenst alsnog een aanpassing door te voeren, kan u de reeds ingevoegde gegevens opnieuw inladen. Hiervoor dient u onderaan uw e-mail adres en code in te voegen en vervolgens op “gegevens inladen” te klikken.

Gegevens inladen

Mijn gegevens

INDIENER VAN DE VERZEKERINGSAANVRAAG
Gegevens andere partijen

TE VERZEKEREN PERSONEN

Opdrachtgever
Algemene aannemer of hoofdaannemer (indien gekend)
Architect
Stabiliteitsingenieur
Ingenieur Speciale Technieken
Veiligheidscoördinator

Er wordt automatisch een extra 'Andere partij' toegevoegd na uw huidige. U dient de laatste 'Andere partij' leeg te laten om correct te eindigen.
Andere partij
Andere partij
Te verzekeren opdracht (werf)

Gelieve een korte omschrijving van de opdracht (werken) te geven.” Indien de opdracht opgedeeld is in fasen, gelieve deze eveneens op te geven


Omschrijving van de werfIs het voor de werf noodzakelijk om speciale technieken en/of specifieke materialen te gebruiken ? Zo ja, dewelke?
Indien verbouwing:Waarde van de werkenIndien de opdracht opgedeeld is in fasen, gelieve de waarde der werken per fase op te geven.


Bouwtermijn

Globale termijn voorzien voor de bouwwerkzaamheden:Indien het project opgedeeld is in fasen, gelieve de « timing » aan te duiden.


Er wordt automatisch een extra fase toegevoegd na uw huidige fase. U dient dus de laatste fase leeg te laten om correct te eindigen.
Fase 1

Fase 2

Fase

Controle, bevestiging & verzending

Mijn dossier is volledig en mag behandeld worden.

Uw offerte aanvraag is verzonden

Dank u voor uw aanvraag, een kopie van uw aanvraag is naar uw mailbox gestuurd. U kan deze altijd verder aanpassen.

Elke keer u op 'volgende' of 'vorige' klikt, worden uw gegevens opgeslagen. U kan dus tussen elke blad-actie het formulier verlaten, en aan de hand van uw e-mail adres en code het formulier later verder vervolledigen.